PODZIĘKOWANIA

W imieniu Prezydium Komitetu Uprawy Roślin Polskiej Akademii Nauk
dziękuję wszystkim członkom naszego Komitetu za współpracę
w kadencji 2011-2015, a w tym szczególnie za wygłoszone referaty naukowe,
prezentowane ekspertyzy, pomoc w opiniowaniu dokumentów
oraz propagowanie i reprezentowanie naszego środowiska naukowego.

Życzę Państwu nieustającej satysfakcji z pracy naukowej,
dydaktycznej i organizacyjnej.

 

Przewodniczący KUR
podpis
Prof. Zbigniew Skinder

 

 


 

DSC 0156

 


 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU UPRAWY ROŚLIN
POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2015

 

 

W kadencji 2011-2015 w skład Komitetu Uprawy Roślin wchodziło 33 członków, w tym:

 

jeden korespondent PAN – prof. Janusz Nowicki oraz troje honorowych – prof. Barbara Rutkowska, prof. Andrzej Dubas i prof. Józef Prończuk. W trakcie kadencji zmarli: prof. Janusz Nowicki (27 września 2013 r) i prof. Barbara Rutkowska (4 stycznia 2015). W trakcie kadencji odbyło się 8 zebrań plenarnych Komitetu (w tym jedno organizacyjne) i 7 zebrań Prezydium KUR.

 

Na pierwszym zebraniu organizacyjnym, które odbyło się dnia 18 listopada 2011 r. wybrano Zarząd, w skład którego weszli:

 

prof. Zbigniew Skinder – przewodniczący

 

prof. Danuta Parylak – zastępca przewodniczącego

 

prof. Jan Rozbicki - zastępca przewodniczącego

 

prof. Marianna Warda - zastępca przewodniczącego

 

prof. Teofil Łabza - członek prezydium

 

prof. Franciszek Rudnicki – członek prezydium

 

prof. Jadwiga Andrzejewska – sekretarz.

 

Na początku kadencji przyjęto ogólny plan pracy Komitetu Uprawy Roślin, który obejmował:

 

  1. Organizację zebrań plenarnych o problematyce dotyczącej aktualnych zagadnień wynikających z potrzeb różnych środowisk nauki.
  2. Formułowanie opinii i ekspertyz z inicjatywy własnej lub zlecanych przez władze PAN i inne instytucje.
  3. Uczestnictwo w różnych formach działalności upowszechniających wiedzę z zakresu produkcji roślinnej.
  4. Organizację i współorganizację konferencji, seminariów, sympozjów itp.
  5. Współpracę z II Wydziałem PAN, towarzystwami naukowymi, uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi o profilu rolniczym.

 

Czytaj więcej

 


 

 

 

Przewodniczący Komitetu Uprawy Roślin Polskiej Akademii Nauk

 


image1

Prof. dr hab. Witold Niewiadomski
(1975-1983)

 


image2

Prof. dr hab. Zygmunt Hryncewicz
(1984-1989)

image3

Prof. dr hab. dr h.c. multi Andrzej Filip Dubas
(1990-1998)

image4 

Prof. dr hab. Janusz Nowicki
(1990-2002)

 

Grzegorczyk2013

Prof. dr hab. Stefan Gregorczyk
(2003-2006)

 

image5

Prof. dr hab. Franciszek Rudnicki
(2007-2011)


 Skinder

 Prof. dr hab. Zbigniew Skinder
        (2012-2015)